Om Teknikjakten

Om teknikjakten Teknikjakten är inspirerad av escape rooms och skapades som en del av projektet Mer för fler som Umeå kommuns bibliotek deltog i 2018 i samarbete med Regionbibliotek Västerbottens projekt Mobila metoder. Projektgruppen bestod av sex personer från olika bibliotek som gick en metodutbildning, SKL:s Innovationsguiden. Vårt arbetsområde var Digital delaktighet. Genom intervjuer, dagboksskrivande och workshops har vi kartlagt behov och önskemål hos personer som själva beskriver att de lever i ett digitalt utanförskap. Vi såg att det är väldigt starkt förknippat med känslor, ibland positiva, men oftare negativa och jobbiga känslor. Det påverkar deras självkänsla. Utifrån det resultat vi fått fram har vi tillsammans med både användare och medarbetare tagit fram flera idéer och prototyper för hur vi kan stärka personers digitala självkänsla på ett roligt och inspirerande sätt. Tanken med Teknikjakten är att skapa något som är roligt och klurigt, men samtidigt utvecklande. Att det är lite spännande och går framåt stegvis gör att fokus främst ligger på problemlösning och samarbete snarare än känslan av att ni går kurs i att lära dig digitala hjälpmedel. Att ni använder teknik för att lösa frågorna blir mer en bonus. Ni lär er tillsammans i gruppen och turas om med att göra sökningar och lösa frågorna så att alla ska få prova. För att stärka er digitala självkänsla.


Vi som arbetat med teknikjakten heter:

Jon Fällström, Anette Lindström, Johan Sundlöf, Ida Boija, Annika Eriksson, Kendra McDonnell, Åke Samuelsson

Vid frågor gällande teknikjakten kan följande adresser användas.

johan.sundlof@regionvasterbotten.se

jon.fallstrom@umea.se

Länkar:

Är du intresserad av vårt projektresultat finns en presentation här:

Umeå kommuns folkbibliotek

Regionbibliotek Västerbotten

Innovationsguiden

Escape rooms